Платформа за най-добри практики за преход на региони с интензивен въгледобив

В тази платформа са представени разработените примери за най-добри практики в прехода на региони с интензивен въгледобив, всеки от които включва основна информация, идеи и постижения.
На картата са показани целевите региони на проекта TRACER и държавите, от които са заимствани примерите.
В долната част на страницата можете да намерите примерите за най-добри практики, подредени по теми.

Technologies, Industrial roadmaps and transitions strategies

Labor markets, social issues and tourism