VÝZVA

Uhlí se v současné době těží ve 41 regionech ve 12 zemích EU, což z něj činí nejhojnější fosilní palivo v EU a významný zdroj hospodářské činnosti. Přechod k nízkouhlíkové ekonomice znamená významné technologické, hospodářské a sociální výzvy, zejména pro intenzívní uhelné regiony, které se musí připravit na snížení nebo postupné vyřazování uhlí, a to jak díky tržním trendům, tak environmentálním politikám.

 

Projekt TRACER podporuje devět intenzívních uhelných evropských regionů, aby navrhly (nebo přepracovaly) své výzkumné a inovační strategie s cílem usnadnit jejich přechod k udržitelnému energetickému systému.

REGIONY

Aktivity projektu se zaměřují na devět evropských regionů s dlouhou historií těžby a využívání uhlí jako paliva pro výrobu energie.

 • Jihovýchod, Bulharsko
 • Severozápadní Čechy, Česká republika
 • Lužice, Německo
 • Západní Makedonie, Řecko
 • Horní Slezsko, Polsko
 • Západ/Jiu Valley, Rumunsko
 • Kolubarský region, Srbsko
 • Donetsko, Ukrajina
 • Wales, Velká Británie

UK CHECH REPUBLIC GERMANY POLAND GREECE BULGARIA SERBIA ROMANIA UKRAINE

PŘÍNOSY PROJEKTU

Aktivity projektu TRACER podporují tvorbu a revize Výzkumných a Inovačních strategií v 9 uhlených regionech Evropy, s cílem usnadění procesu transformace směrem k udržitelné energetice.

Základními aktivitami jsou:

 • Podnícení a mobilizace představitelů zájmových skupin v 9 evropských regionech k diskusi, sdílení zkušeností, priorit a vizí v oblasti transformačních strategií
 • Mobilizace širokého spektra regionální aktérů pro hledání sdílené vize a priorit uhelné transformace
 • Identifikace a analýza příkladů dobré praxe – úspěšných transformačních procesů v uhelných regionech
 • Zhodnocení sociálních, environmentálních a technologických výzev
 • Tvorba metodiky zaměřené na mobilitu finančních zdrojů/investic
 • Posílení spolupráce uhelných regionů uvnitř i mimo Evropu v oblasti Výzkumu a Inovací

NEWS