Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών για τη Μετάβαση στις Περιφέρειες Υψηλής Έντασης Άνθρακα

Στην πλατφόρμα αυτή παρουσιάζονται τα παραδείγματα/περιπτώσεις βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία σύνοψη των πιο σημαντικών πληροφοριών, ιδεών και επιτευγμάτων σχετικά με τη μετάβαση στις περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα.

Στο χάρτη παρουσιάζονται οι περιφέρειες – στόχου του TRACER, καθώς και χώρες στις οποίες υφίστανται παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών.

Στο κάτω μέρος της σελίδας μπορείτε να βρείτε παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, ανά κατηγορία.

Technologies, Industrial roadmaps and transitions strategies

Labor markets, social issues and tourism