Platforma najlepszych praktyk

Jednym z podstawowych zadań projektu TRACER jest identyfikacja i analiza przykładów dobrych praktyk w zakresie udanych i ambitnych procesów transformacji w regionach intensywnego wydobycia węgla. Przykłady dobrych praktyk posłużą jako wytyczne dla regionów docelowych programu TRACER, ponieważ analiza zostanie przeprowadzona uwzględniając szeroki punkt widzenia.

W regionach reprezentujących dobre praktyki zbadane zostaną następujące aspekty: kwestie społeczne, środowiskowe i ekologiczne, rynek pracy i turystyka, instrumenty finansowe i programy dotacji w skali regionalnej, krajowej i unijnej, zaangażowanie zainteresowanych stron, przejście regionalnej produkcji energii na odnawialne źródła energii.

Technologies, Industrial roadmaps and transitions strategies

Labor markets, social issues and tourism