UE a fixat obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pe termen lung (2050), cu 80-95% față de nivelul din 1990, țintele specifice stabilite pentru 2030 fiind următoarele:

  • reducerea cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră
  • cota consumului de energie din SRE de cel puțin 32%
  • îmbunătățirea eficienței energetice cu cel puțin 32.5%.

Având în vedere aceste obiective, Statele Membre (SM) sunt într-o poziție dezavantajoasă din cauza stării actuale a tehnologiilor utilizate și a disponibilității resurselor energetice locale, elemente specifice de luat în considerare.

În prezent, 41 de regiuni din 12 SM exploatează mine de cărbune. Această industrie asigură locuri de muncă pentru cca. 185.000 de persoane la nivelul UE, la care se adaugă și locurile de muncă dependente de producția de cărbune. Cu toate acestea, decizia UE de a face tranziția către tehnologii fără emisii nu este discutabilă ci necesară, iar observând situația sensibilă din aceste regiuni, este nevoie de anticipare și de propuneri de politici energetice corespunzătoare. Aceste regiuni necesită foi de parcurs eficiente pentru tranziția către o economie diversificată și un sistem energetic durabil, păstrând totodată coeziunea socială la nivelul comunităților și regiunilor dependente de producția de cărbune.

Obiectivul principal TRACER îl reprezintă susținerea unui număr de regiuni europene care exploatează intensiv cărbunele, pentru elaborarea (actualizarea) Strategiilor de Cercetare și Inovare (C&I), în vederea facilitării tranziției către sisteme energetice durabile. Cele nouă (9) regiuni europene incluse în proiect, din care  șase (6) fac parte din SM (Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Grecia, Polonia și România) și trei (3) țări în afara UE (Serbia, Ucraina și Marea Britanie), însă cu aceleași probleme și considerente ca ale SM, UE.

Factorii de decizie politică din aceste regiuni – așa-numitele „regiuni țintă TRACER” – vor fi asistate pentru a dezvolta, implementa și revizui Strategiile C&I, prin furnizarea de informații, dezvoltarea de metodologii, expertiză și consiliere. Principalele rezultate ale proiectului TRACER (un set de modele/planuri și instrumente pentru SM, țările asociate și regiuni) vor sprijini cele nouă regiuni să identifice soluții pe termen scurt și mediu pentru ca tranziția să fie realizată pe modelul de afaceri sustenabile și de perspectivă. Astfel, vor fi generate colaborări noi și aprofundate în domeniul C&I între regiunile cu consum intensiv de cărbune, care vor facilita tranziția către sisteme energetice durabile.

Obiectivele specifice TRACER sunt:

  1. să asiste regiunile țintă în dezvoltarea Strategiilor C&I pentru specializare inteligentă, inclusiv dezvoltarea capacităților publice de C&I, în concordanță cu Planul Stretgic European pentru Tehnologiile Energetice (SET Plan);
  2. să identifice și să facă schimb de bune practici, inclusiv de foi de parcurs industriale pentru trecerea de la cărbune către noile tehnologii și de strategii de tranziție de la cogenerarea energiei electrice și termice la sisteme de cogenerare și termoficare cu emisii reduse de carbon;
  3. să analizeze provocările sociale relevante din regiunile țintă, inclusiv nevoile de reconversie a forței de muncă;
  4. să ofere consiliere actorilor regionali în privința accesării fondurilor și programelor europene disponibile, și a obținerii cofinanțării suplimentare din surse private și publice-naționale.