Platforma najbolje prakse

Jedan od primarnih zadataka TRACER-a je da prikaže i analizira primere najbolje prakse uspešnih i ambicioznih procesa tranzicije u ugljonosnim regionima. Primeri dobre prakse poslužiće kao smernice za ciljne regione TRACER-a, s obzirom da će analiza uključiti širok krug aspekata.
Analiza tih aspekata obuhvata: socijalna pitanja, ekologiju – zaštitu životne sredine, tražište radne snage i turizam, finansijske instrumente i programe subvencija u regionalnim, nacionalnim i EU okvirima, angažovanje zainteresovanih strana, tranziciju proizvodnje energije u regionu sa uglja na obnovljive izvore.

Technologies, Industrial roadmaps and transitions strategies

Labor markets, social issues and tourism