Evropska Unija je sebi postavila dugoročni cilj da do 2050. godine smanji emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) za 80-95% u odnosu na emisije u 1990. godini. Specifični ciljevi za 2030. godinu su sledeći:

  • smanjenje emisije GHG za 40%
  • povećanje udela obnovljivih izvora u potrošnji energije za najmanje 27%
  • povećanje energetske efikasnosti za najmanje 27% u odnosu na stanje bez primene mera.

U pogledu navedenih ciljeva, države članice EU su u nepovoljnom položaju s obzirom na trenutno stanje korišćenih tehnologija i raspoloživost domaćih izvora energije, te se ove specifičnosti moraju uzeti u obzir.

Ugalj se trenutno eksploatiše u 41 regionu u 12 zemalja članica EU. To omogućava direktno zaposlenje za oko 185.000 ljudi širom EU i dodatna indirektna radna mesta u sektoru proizvodnje uglja. Budući da odluka EU o prelasku na tehnologije bez emisija nije predmet diskusije, neophodno je stoga, uzimajući u obzir teškoće tih regioni, predvideti i predložiti takvu energetsku politiku koja je potpuno usklađena sa zadatim ciljevima. Tim regionima je potreban efikasan plan (mapa puta) koji im omogućuje neophodan prelazak na raznovrsniju privrednu delatnost i održiviji energetski sistem, uz istovremeno obezbeđivanje socijalne kohezije za društvene zajednice i regione koji zavise od proizvodnje uglja.

Opšti cilj TRACER-a je da podrži jedan broj regiona sa intenzivnom eksploatacijom uglja širom Evrope, da izrade (ili inoviraju) svoje istraživačko-inovacione (I&I) strategije i time omoguće lakši prelazak na održivi energetski sistem. Konkretno, ovom šemom je obuhvaćeno ukupno devet (9) evropskih regiona, od kojih su sedam (7) u članicama EU (Bugarska, Češka Republika, Nemačka, Grčka, Poljska, Rumunija, UK) i dva (2) u zemljama koje su van EU (Srbija, Ukrajina), ali sa istim problemima i izazovima sa kojima se součavaju I same države članice EU.

Kreatorima politike u tim regionima – tzv. ‘ciljnim regionima TRACER-a’ – biće pružena pomoć u izradi, primeni i ažuriranju I&I strategija putem pružanja informacija, izrade metodologija, ekspertiza i saveta. Glavni rezultati TRACER-a (komplet nacrta i alata za države članice, pridružene zemlje i regione) pomoći će ciljnim regionima u izradi kratkoročnih i srednjoročnih rešenja, koja će olakšati njihov prelaz na budući inovativni poslovni model. Ta akcija će dovesti do nove i tesnije saradnje u oblasti istraživanja i inovacija među regionima sa intenzivnom eksploatacijom uglja, koja će olakšati njihov prelazak na održiviji energetski sistem.

 

Konkretni ciljevi TRACER-a su:

  1. da pomogne regionalnim akterima (u ciljnim regionima) u razvoju I&I strategija za pametne specijalizacije uključujući razvoju javnih naučno-istraživačkih kapaciteta, u skladu sa Strateškim planom EU za energetske tehnologije (SET);
  2. da iznađe i razmeni primere „dobre prakse”, uključivo industrijske planove prelaska sa uglja na nove tehnologije i strategije prelaska sa kombinovane proizvodnje toplotne i električne energije na bazi uglja na niskougljeničnu proizvodnju električne i toplotne energije.
  3. da istraži društvene izazove u ciljnim regionima, uključujući i neophodnu prekvalifikaciju radne snage;

da obezbedi regionalnim akterima smernice za pristup dostupnim evropskim fondovima i programima i za dodatno sufinansiranje iz nacionalnog javnog i privatnog sektora.