ЄС поставив перед собою довгострокову ціль – скоротити викиди парникових газів на 80-95% до 2050 р. порівняно з рівнями 1990 р. На 2030 рік встановлені  такі цілі:

  • скорочення викидів парникових газів на 40%
  • частка споживання відновлюваної енергії має бути хоча б 27%
  • досягти принаймні 27% економії енергії порівняно зі звичайним бізнес-сценарієм.

Зважаючи на ці цілі, держави-члени перебувають у невигідному становищі через поточний стан використовуваних технологій та наявних місцевих енергоресурсів, і тому необхідно враховувати ці особливості.

Наразі 41 регіон у 12 державах-членах ЄС активно видобуває вугілля. Це забезпечує пряму зайнятість близько 185 000 людей по всьому ЄС і додаткові непрямі робочі місця, які залежать від видобутку вугілля. Однак рішення ЄС про перехід до беземісійних технологій не підлягає обговоренню, і тому, враховуючи труднощі цих регіонів, необхідно передбачити та запропонувати енергетичну політику, яка відповідає завданням. Ці регіони потребують ефективної дорожньої карти для здійснення необхідного переходу до більш диверсифікованої економічної бази та більш стійкої енергетичної системи, одночасно забезпечуючи соціальну згуртованість для громад та регіонів, залежних від видобутку вугілля.

Загальна мета TRACER полягає в підтримці ряду вуглезалежних регіонів по всій Європі для розробки (або переробки) своїх стратегій дослідження та інновацій (Д+І) з метою полегшення їх переходу до стійкої енергетичної системи. Більш конкретно, дев’ять (9) європейських регіонів беруть участь у цій процедурі, 6 з них – у державах-членах ЄС (Болгарія, Чехія, Німеччина, Греція, Польща, Румунія,), а три (3) у країнах поза ЄС ( Сербія, Україна, Великобританія), але з тими ж проблемами та міркуваннями, що й країни ЄС.

Політикам у цих регіонах – так званих „ цільових регіонах TRACER ” – надаватиметься допомога у розробці, реалізації та перегляді своїх стратегій Д+І шляхом надання інформації, розробки методологій, експертиз та консультацій. Основні результати роботи TRACER (набір схем та інструментів для держав-членів, асоційованих країн та регіонів) допоможуть цільовим регіонам визначити коротко- та середньострокові рішення, що допоможуть перейти до більш надійної бізнес-моделі. Дія призведе до нової і поглибленої співпраці в галузі Д+І між регіонами, що займаються вугіллям, що сприятиме їх переходу до більш стійкої енергетичної системи.

Конкретними цілями TRACER є:

  1. допомогти регіональним суб’єктам (у цільових регіонах) у розробці стратегій Д+І для інтелектуальної спеціалізації, включаючи розвиток державних можливостей Д+І, що відповідають стратегічному плану ЄС з енергетичних технологій (план SET);
  2. визначити та забезпечити обмін деякими «найкращими практиками», включаючи промислові дорожні карти від вугілля до нових технологій та стратегії переходу комбінованого виробництва тепла та електроенергії з вугілля до низьковуглецевої електричної та теплової енергії;
  3. дослідити відповідні соціальні проблеми в цільових регіонах, включаючи необхідні потреби перекваліфікації робочої сили;
  4. надавати рекомендації регіональним суб’єктам щодо доступу до наявних європейських фондів та програм, а також щодо використання додаткового національного державного та приватного співфінансування.